Ruchoma podłoga

Transport przy wykorzystaniu naczepy ruchoma podłoga

Mała gęstość usypowa biomasy roślinnej sprawia przewoźnikom problemy transportowe spowodowane niewykorzystaniem możliwości ładunkowych stosowanych naczep. Ponadto rozładunek materiałów sypkich w pojazdach wielkotonażowych, stosowanych w dalekich dystansach, jest niejednokrotnie utrudniony i eliminuje możliwość stosowania pojazdów ze sztywną podłogą. Biomasa pochodzenia roślinnego do celów energetycznych przewożona jest najczęściej w postaci sypkiej, zagęszczonej. Materiał o małej gęstości usypowej na dalekich dystansach przewozi się najczęściej za pomocą naczep o dużych gabarytach. Biomasę transportuje się do odbiorcy w zależności od formy przetworzenia za pomocą kontenerów, wywrotek lub samochodami z urządzeniami samowyładowczymi czyli ruchomą podłogą. Niejednokrotnie w umowach o dostawę biomasy do energetyki zawodowej zawarte są zapisy o konieczności transportu towaru pojazdami samowyładowczymi, do których należy naczepa z ruchoma podłogą.

go transport4599
gotransport 2982